Վարչության անդամներ

«Հայաստանի Օպերատորների Միություն» վարչությունը բաղկացած է 7 /յոթ/ անդամներից